Γιατροί


Η Ειδική Ομάδα Υποστήριξης εκπαιδεύει και μαθαίνει τους ιατρούς για τα οφέλη της φαρμακευτικής κάνναβης .

Αναπτύσσουμε το τομέα της Ε&Α αλλά και αυξάνουμε τις συμμετοχές σε επιπλέον μελέτες για τα οφέλη της κάνναβης στον τομέα της Ιατρικής.

Η GCC Pharma έχει δημιουργήσει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα ενημέρωσης κοινού και εκπαίδευσης για τους ιατρούς και ασθενείς, σχετικά με τις χρήσεις και τα οφέλη της ιατρικής κάνναβης