Επιστήμονες


Η GCC επενδύει σε έρευνες, οι οποίες έχουν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ιατρικής/φαρμακευτικής . Για αυτόν τον λόγο διαθέτει κεφάλαια αλλά και μεγάλο εργατικό δυναμικό στις εγκαταστάσεις της για τον τομέα της έρευνας