Το Όραμα μας


Στόχος μας είναι η παραγωγή μιας υψηλής ποιότητας φαρμακευτικής κάνναβης. Χρησιμοποιούμε πάντα τον απαραίτητο και υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε το τελικό μας προϊόν, να αντανακλά τα υψηλότερα πρότυπα διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα πάντα με τους διεθνής κανονισμούς (GMP).

Η εταιρεία μας σκοπεύει να καταστήσει την Ελλάδα μια από τις ισχυρότερες χώρες στο πεδίο της εξαγωγής φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη αλλά και τον κόσμο.

Για αυτόν τον λόγο από την συνολική παραγωγή το 80% το διαθέτει για εξαγωγές της παγκόσμιας αγοράς ,ενώ το υπολειπόμενο 20% της παραγωγής προορίζεται ώστε καλύψει τις ανάγκες των ασθενών της χώρας μας.